مهدیــــــــه روداب http://mahdierudab.mihanblog.com 2019-08-20T16:24:12+01:00 text/html 2013-03-24T15:59:45+01:00 mahdierudab.mihanblog.com شهادت حضرت زهرا(س) تسلیت باد http://mahdierudab.mihanblog.com/post/20 <div align="center"><img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/1/5/297143_328.jpg" width="550"></div> text/html 2012-12-09T14:08:16+01:00 mahdierudab.mihanblog.com شهادت امام سجاد علیه السلام بر عموم مسلمین جهان تسلیت باد http://mahdierudab.mihanblog.com/post/19 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); "><font face="Tahoma" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><h1 style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-size: 1.2em; color: rgb(153, 153, 68); ">امام سجاد علیه السلام</h1></font><div dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 255); ">امام زین العابدین(ع)</span></span></span></strong></div><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; ">نام معصوم ششم علی&nbsp;( ع ) است . وی&nbsp;فرزند حسین بن علی&nbsp;بن ابیطالب ( ع ) و ملقب به "سجاد" و "زین العابدین " می باشد . امام سجاد در سال 38هجری&nbsp;در مدینه ولادت یافت . حضرت سجاد در واقعه جانگداز کربلا حضور داشت ولی&nbsp;به علت بیماری&nbsp; و تب شدید از آن حادثه جان به سلامت برد ، زیرا جهاد از بیمار برداشته شده است و پدر بزرگوارش - با همه علاقه ای&nbsp;که فرزندش به شرکت در آن واقعه داشت - به او اجازه جنگ کردن نداد . مصلحت الهی&nbsp;این بود که آن رشته گسیخته نشود و امام سجاد وارث آن رسالت بزرگ ، یعنی&nbsp;امامت و ولایت گردد . این بیماری&nbsp;موقت چند روزی&nbsp; بیش ادامه نیافت و پس از آن حضرت زین العابدین 35سال عمر کرد که تمام آن مدت به مبارزه و خدمت به خلق و عبادت و مناجات با حق سپری&nbsp;شد . سن شریف حضرت سجاد ( ع ) را در روز دهم محرم سال 61هجری&nbsp;که بنا به وصیت پدر و امر خدا و رسول خدا ( ص ) به امامت رسید ، به اختلاف روایات در حدود 24 سال نوشته اند . مادر حضرت سجاد بنا بر مشهور "شهربانو" دختر یزدگرد ساسانی&nbsp;بوده است . آنچه در حادثه کربلا بدان نیاز بود ، بهره برداری&nbsp;از این قیام و حماسه بی&nbsp;نظیر و نشر پیام شهادت حسین ( ع ) بود ، که حضرت سجاد ( ع ) در ضمن اسارت با عمه اش زینب ( ع ) آن را با شجاعت و شهامت و قدرت بی&nbsp;نظیر در جهان آن رو فریاد کردند .</span></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; ">فریادی&nbsp;که طنین آن قرنهاست باقی&nbsp;مانده و - برای&nbsp;همیشه - جاودان خواهد ماند . واقعه کربلا با همه ابعاد عظیم و بی&nbsp;مانندش پر از شور حماسی&nbsp;و وفا و صفا و ایمان خالص در عصر روز عاشورا ظاهرا به پایان آمد ، اما مأموریت حضرت سجاد ( ع ) و زینب کبری&nbsp;( س ) از آن زمان آغاز شد . اهل بیت اسیر را از قتلگاه عشق و راهیان به سوی&nbsp; "الله " و از کنار نعشهای&nbsp;پاره پاره به خون خفته جدا کردند . حضرت سجاد ( ع ) را در حال بیماری&nbsp;بر شتری&nbsp;بی&nbsp;هودج سوار کردند و دو پای&nbsp; حضرتش را از زیر شکم آن حیوان به زنجیر بستند . سایر اسیران را نیز بر شتران سوار کرده ، روانه کوفه نمودند . کوفه ای&nbsp;که در زیر سنگینی&nbsp;و خفقان حاکم بر آن بهت زده بر جای&nbsp; مانده بود و جرأت نفس کشیدن نداشت ، زیرا ابن زیاد دستور داده بود رؤسای&nbsp;قبایل مختلف را به زندان اندازند و مردم را گفته بود بدون اسلحه از خانه ها خارج شوند . در چنین حالتی&nbsp;دستور داد سرهای&nbsp;مقدس شهدا را بین سرکردگان قبایلی&nbsp;که در کربلا بودند تقسیم و سر امام شهید حضرت ابا عبد الله الحسین را در جلو کاروان حمل کنند . بدین صورت کاروان را وارد شهر کوفه نمودند . عبید الله زیاد می خواست وحشتی&nbsp;در مردم ایجاد کند و این فتح نمایان خود را به چشم مردم آورد . با این تدبیرهای&nbsp;امنیتی&nbsp;چه شد که نتوانستند جلو بیانات آتشین و پیام کوبنده زن پولادین تاریخ حضرت زینب ( س ) را بگیرند ؟ گویی&nbsp;مردم کوفه تازه از خواب بیدار شده و دریافته اند که این اسیران ، اولاد علی&nbsp;( ع ) و فرزندان پیغمبر اسلام ( ص ) می باشند که مردانشان در کربلا نزدیک کوفه به شمشیر بیداد کشته شده اند . همهمه از مردم برخاست و کم کم تبدیل به گریه شد . حضرت سجاد ( ع ) در حال اسارت و خستگی&nbsp;و بیماری&nbsp;به مردم نگریست و فرمود : اینان بر ما می گریند ؟ پس عزیزان ما را چه کسی&nbsp;کشته است ؟ زینب خواهر حسین ( ع ) مردم را امر به سکوت کرد و پس از حمد و ثنای&nbsp;خداوند متعال و درود بر پیامبر گرانقدرش ، حضرت محمد ( ص ) فرمود : "... ای&nbsp;اهل کوفه ، ای&nbsp;حیلت گران و مکراندیشان و غداران ، هرگز این گریه های&nbsp;شما را سکون مباد . مثل شما ، مثل زنی&nbsp;است که از بامداد تا شام رشته خویش می تابید و از شام تا صبح به دست خود بازمی گشاد . هشدار که بنای&nbsp;ایمان بر مکر و نیرنگ نهاده اید ..." . سپس حضرت زینب ( ع ) مردم کوفه را سخت ملامت فرمود و گفت : "همانا دامان شخصیت خود را با عاری&nbsp;و ننگی&nbsp;بزرگ آلود کردید که هرگز تا قیامت این آلودگی&nbsp;را از خود نتوانید دور کرد . خواری&nbsp;و ذلت بر شما باد . مگر نمی دانید کدام جگرگوشه از رسول الله ( ص ) را بشکافتید ، و چه عهد و پیمان که بشکستید ، و بزرگان عترت و آزادگان ذریه او را به اسیری&nbsp; بردید ، و خون پاک او به ناحق ریختید ..." . مردم کوفه آنچنان ساکت و آرام شدند که گویی&nbsp;مرغ بر سر آنها نشسته ! سخنان کوبنده زینب ( ع ) که گویا از حلقوم پاک علی&nbsp;( ع ) خارج می شد ، مردم بی&nbsp;وفای&nbsp;کوفه را دچار بهت و حیرت کرد . شگفتا این صدای&nbsp;علی&nbsp;( ع ) است که گویا در فضای&nbsp; کوفه طنین انداز است ... . امام سجاد ( ع ) عمه اش را امر به سکوت فرمود . ابن زیاد دستور داد امام سجاد ( ع ) و زینب کبری&nbsp;و سایر اسیران را به مجلس وی&nbsp;آوردند ، و در آن جا جسارت را نسبت به سر مقدس حسین ( ع ) و اسیران کربلا به حد اعلا رسانید ، و آنچه در چنته دناءت و رذالت داشت نشان داد ، و آنچه لازمه پستی&nbsp;ذاتش بود آشکار نمود .</span></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; text-align: center; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: small; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://m.pasargad724.com/media/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 370px; height: 278px; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">پیام خون و شهادت</span></span></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; ">ابن زیاد یا پسر مرجانه اسیران کربلا را پس از مکالماتی&nbsp;که در مجلس او ب آنان روی&nbsp;داد ، دستور داد به زندانی&nbsp;پهلوی&nbsp;مسجد اعظم کوفه منتقل ساختند ، و دستور داد سر مقدس امام ( ع ) را در کوچه ها بگردانند تا مردم دچار وحشت شوند . یزید در جواب نامه ابن زیاد که خبر شهادت حسین ( ع ) و یارانش و اسیر کردن اهل و عیالش را به او نوشته بود ، دستور داد سر حسین ( ع ) و همه یارانش را و همه اسیران را به شام بفرستند . بر دست و پا و گردن امام همام حضرت سجاد زنجیر نهاده ، بر شتر سوارش کردند و اهل بیت را چون اسیران روم و زنگبار بر شتران بی&nbsp;جهاز سوار کردند و راهی&nbsp;شام نمودند . اهل بیت عصمت از راه بعلبک به شام وارد شدند . روز اول ماه صفر سال 61هجری&nbsp;- شهر دمشق غرق در شادی&nbsp;و سرور است ، زیرا یزید اسیران کربلا را که اولاد پاک رسول الله هستند ، افراد خارجی&nbsp;و یاغیگر معرفی&nbsp;کرده که اکنون در چنگ آنهایند - یزید دستور داد اسیران و سرهای&nbsp; شهدا را از کنار "جیرون " که تفریحگاه خارج از شهر و محل عیش و عشرت یزید بود عبور دهند . یزید از منظر جیرون اسیران را تماشا می کرد و شاد و مسرور به نظر می رسید ، همچون فاتحی&nbsp;بلا منازع ! در کنار کوچه ها مردم ایستاده بودند و تماشا می کردند . پیرمردی&nbsp;از شامیان جلو آمد و در مقابل قافله اسیران بایستاد و گفت : "شکر خدای&nbsp;را که شما را کشت و شهرهای&nbsp;اسلام را از شر مردان شما آسوده ساخت و امیر المؤمنین یزید را بر شما پیروزی&nbsp;داد" . امام زین العابدین ( ع ) به آن پیرمردی&nbsp; که در آن سن و سال از تبلیغات زهرآگین اموی&nbsp;در امان نمانده بود ، فرمود : "ای&nbsp; شیخ ، آیا قرآن خوانده ای&nbsp;؟" . گفت : آری&nbsp;. فرمود : این آیه را قراءت کرده ای&nbsp; : قل لا أسئلکم علیه أجرا الا المودة فی&nbsp;القربی&nbsp;. گفت : آری&nbsp;. امام ( ع ) فرمود : آن خویشاوندان که خداوند تعالی&nbsp;به دوستی&nbsp;آنها امر فرموده و برای&nbsp;رسول الله اجر رسالت قرار داده ماییم . سپس آیه تطهیر را که در حق اهل بیت پیغمبر ( ص ) است تلاوت فرمود : "انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا" . پیرمرد گفت : این آیه را خوانده ام . امام ( ع ) فرمود : مراد از این آیه ماییم که خداوند ما را از هر آلایش ظاهر و باطن پاکیزه داشته است . پیرمرد بسیار تعجب کرد و گریست و گفت چقدر من بی&nbsp;خبر مانده ام . سپس به امام ( ع ) عرض کرد : اگر توبه کنم آیا توبه ام پذیرفته است ؟ امام ( ع ) به او اطمینان داد . این پیرمرد را به خاطر همین آگاهی&nbsp;شهید کردند . باری&nbsp;، قافله اسیران راه خدا را در جلو مسجد جامع دمشق متوقف ساختند . سپس آنها را در حالی&nbsp;که به طنابها بسته بودند به زندانی&nbsp; منتقل کردند . چند روزی&nbsp; را در زندان گذراندند ، زندانی&nbsp;خراب . به هر حال یزید در نظر داشت با دعوت از برجستگان هر مذهب و سفیران و بزرگان و چاپلوسان درباری&nbsp;مجلسی&nbsp;فراهم کند تا پیروزی&nbsp;ظاهری&nbsp;خود را به همه نشان دهد . در این مجلس یزید همان جسارتی&nbsp;را نسبت به سر مقدس حضرت سید الشهداء انجام داد که ابن زیاد ، دست نشانده پلیدش در کوفه انجام داده بود . چوب دستی&nbsp;خود را بر لب و دندانی&nbsp;نواخت که بوسه گاه حضرت رسول الله ( ص ) و علی&nbsp;مرتضی&nbsp;و فاطمه زهرا علیهما السلام بوده است . وقتی&nbsp; زینب ( ع ) این جسارت را از یزید مشاهده فرمود و اولین سخنی&nbsp;که یزید به حضرت سید سجاد ( ع ) گفت چنین بود : "شکر خدای&nbsp;را که شما را رسوا ساخت " ، بی&nbsp;درنگ حضرت زینب ( ع ) در چنان مجلسی&nbsp;بپاخاست . دلش به جوش آمد و زبان به ملامت یزید و یزیدیان گشود و با فصاحت و بلاغت علوی&nbsp;پیام خون و شهادت را بیان فرمود و در سنگر افشاگری&nbsp;پرده از روی&nbsp;سیه کاری&nbsp;یزید و یزیدیان برداشت ، و خلیفه مسلمین را رسواتر از مردم کوفه نمود . اما یزید سر به زیر انداخت و آن ضربات کوبنده و بر باد دهنده شخصیت کاذب خود را تحمل کرد ، و تنها برای&nbsp;جواب بیتی&nbsp;خواند که ترجمه آن این است : "ناله و ضجه از داغدیدگان رواست و زنان اجیر نوحه کننده را مرگ درگذشته آسان است " .</span></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;<img width="400" height="300" src="http://m.pasargad724.com/media/1752_677(1).jpg" alt="" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; text-align: right; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">امام سجاد(ع)در دمشق</span></span></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; ">علاوه بر سخنانی&nbsp;که حضرت سجاد ( ع ) با استناد به قرآن کریم فرمود و حقیقت را آشکار کرد ، حضرت زین العابدین ( ع ) وقتی&nbsp;با یزید روبرو شد - در حالی&nbsp;که از کوفه تا دمشق زیر زنجیر بود - فرمود : ای&nbsp;یزید ، به خدا قسم ، چه گمان می بری&nbsp;اگر پیغمبر خدا ( ص ) ما را به این حال بنگرد ؟ این جمله چنان در یزید اثر کرد که دستور داد زنجیر را از آن حضرت برداشتند ، و همه اطرافیان از آن سخن گریستند . فرصت بهتری&nbsp;که در شام به دست امام چهارم آمد ، روزی&nbsp;بود که خطیب رسمی&nbsp; بالای&nbsp;منبر رفت و در بدگویی&nbsp;علی&nbsp;( ع ) و اولاد طاهرینش و خوبی&nbsp;معاویه و یزید داد سخن داد . امام سجاد ( ع ) به یزید گفت : به من هم اجازه می دهی&nbsp;روی&nbsp;این چوبها بروم و سخنانی&nbsp;بگویم که هم خدا را خشنود سازد و هم برای&nbsp;مردم موجب اجر و ثواب باشد ؟ یزید نمی خواست اجازه دهد ، زیرا از علم و معرفت و فصاحت و بلاغت خانواده عصمت علیهم السلام آگاه بود و بر خود می ترسید . مردم اصرار کردند . ناچار یزید قبول کرد . امام چهارم ( ع ) پای&nbsp;به منبر گذاشت و آنچنان سخن گفت که دلها از جا کنده شد و اشکها یکباره فرو ریخت و شیون از میان زن و مرد برخاست . خلاصه بیانات امام ( ع ) چنین بود : "ای&nbsp;مردم شش چیز را خدا به ما داده است و برتری&nbsp;ما بر دیگران بر هفت پایه است . علم نزد ماست ، حلم نزد ماست ، جود و کرم نزد ماست ، فصاحت و شجاعت نزد ماست ، دوستی&nbsp;قلبی&nbsp;مؤمنین مال ماست . خدا چنین خواسته است که مردم با ایمان ما را دوست بدارند ، و این کاری&nbsp;است که دشمنان ما نمی توانند از آن جلوگیری&nbsp;کنند" . سپس فرمود : "پیغمبر خدا محمد ( ص ) از ماست ، وصی&nbsp;او علی&nbsp;بن ابیطالب از ماست ، حمزه سید الشهداء از ماست ، جعفر طیار از ماست ، دو سبط این امت حسن و حسین ( ع ) از ماست ، مهدی&nbsp;این امت و امام زمان از ماست " . سپس امام خود را معرفی&nbsp;کرد و کار به جایی&nbsp;رسید که خواستند سخن امام را قطع کنند ، پس دستور دادند تا مؤذن اذان بگوید . امام ( ع ) سکوت کرد . تا مؤذن گفت : اشهد ان محمدا رسول الله . امام عمامه از سر برگرفت و گفت : ای&nbsp;مؤذن تو را به حق همین محمد خاموش باش . سپس رو به یزید کرد و گفت : آیا این پیامبر ارجمند جد تو است یا جد ما ؟ اگر بگویی&nbsp;جد تو است همه می دانند دروغ می گویی&nbsp;، و اگر بگویی&nbsp;جد ماست ، پس چرا فرزندش حسین ( ع ) را کشتی&nbsp;؟ چرا فرزندانش را کشتی&nbsp;؟ چرا اموالش را غارت کردی&nbsp;؟ چرا زنان و بچه هایش را اسیر کردی&nbsp;؟ سپس امام ( ع ) دست برد و گریبان چاک زد و همه اهل مجلس را منقلب نمود . براستی&nbsp; آشوبی&nbsp;به پا شد . این پیام حماسی&nbsp;عاشورا بود که به گوش همه می رسید . این ندای&nbsp; حق بود که به گوش تاریخ می رسید . یزید در برابر این اعتراضها زبان به طعن و لعن ابن زیاد گشود و حتی&nbsp;بعضی&nbsp;از لشکریان را که همراه اسیران آمده بودند - بظاهر - مورد عتاب و سرزنش قرار داد . سرانجام بیمناک شد و از آنان روی&nbsp;پوشید و سعی&nbsp;کرد کمتر با مردم تماس بگیرد . به هر حال ، یزید بر اثر افشاگریهای&nbsp;امام ( ع ) و پریشان حالی&nbsp;اوضاع مجبور شد در صدد استمالت و دلجویی&nbsp;حال اسیران برآید . از امام سجاد ( ع ) پرسید : آیا میل دارید پیش ما در شام بمانید یا به مدینه بروید ؟ امام سجاد ( ع ) و زینب کبری&nbsp;( ع ) فرمودند : میل داریم پهلوی&nbsp; قبر جدمان در مدینه باشیم&nbsp;</span>.</span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">صحیفه سجادیه</span></span></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; ">صحیفه سجادیه که از ارزنده ترین آثار اسلامی&nbsp; است ، شامل 57دعا است که مشتمل بر دقیقترین مسائل توحیدی&nbsp;و عبادی&nbsp;و اجتماعی&nbsp; و اخلاقی&nbsp;است ، و بدان "زبور آل محمد ( ص )" نیز می گویند . یکی&nbsp;از حوادث تاریخ که دورنمایی&nbsp;از تلألؤ شخصیت امام سجاد ( ع ) را به ما می نمایاند - گرچه سراسر زندگی&nbsp;امام درخشندگی&nbsp;و شور ایمان است - قصیده ای&nbsp;است که فرزدق شاعر در مدح امام ( ع ) در برابر کعبه معظمه سروده است . مورخان نوشته اند : "در دوران حکومت ولید بن عبد الملک اموی&nbsp;، ولیعهد و برادرش هشام بن عبد الملک به قصد حج ، به مکه آمد و به آهنگ طواف قدم در مسجد الحرام گذاشت . چون به منظور استلام حجر الاسود به نزدیک کعبه رسید ، فشار جمعیت میان او و حطیم حائل شد ، ناگزیر قدم واپس نهاد و بر منبری&nbsp;که برای&nbsp;وی&nbsp; نصب کردند ، به انتظار فروکاستن ازدحام جمعیت بنشست و بزرگان شام که همراه او بودند در اطرافش جمع شدند و به تماشای&nbsp; مطاف پرداختند . در این هنگام کوکبه جلال حضرت علی&nbsp;بن الحسین علیهما السلام که سیمایش از همگان زیباتر وجامه هایش از همگان پاکیزه تر و شمیم نسیمش از همه طواف کنندگان دلپذیرتر بود ، از افق مسجد بدرخشید و به مظاف درآمد ، و چون به نزدیک حجر الاسود رسید ، موج جمعیت در برابر هیبت و عظمتش واپس نشست و منطقه استلام را در برابرش خالی&nbsp;از ازدحام ساخت ، تا به آسانی&nbsp;دست به حجر الاسود رساند و به طواف پرداخت . تماشای&nbsp;این منظره موجی&nbsp;از خشم و حسد در دل و جان هشام بن عبد الملک برانگیخت و در همین حال که آتش کینه در درونش زبانه می کشید ، یکی&nbsp;از بزرگان شام رو به او کرد و با لحنی&nbsp;آمیخته به حیرت گفت : این کیست که تمام جمعیت به تجلیل و تکریم او پرداختند و صحنه مظاف برای&nbsp; او خلوت گردید ؟ هشام با آن که شخصیت امام را نیک می شناخت ، اما از شدت کینه و حسد و از بیم آن که درباریانش به او مایل شوند و تحت تأثیر مقام و کلامش قرار گیرند ، خود را به نادانی&nbsp; زد و در جواب مرد شامی&nbsp;گفت : "او را نمی شناسم " . در این هنگام روح حساس ابو فراس ( فرزدق ) از این تجاهل و حق کشی&nbsp; سخت آزرده شد و با آن که خود شاعر دربار اموی&nbsp;بود ، بدون آن که از قهر و سطوت هشام بترسد و از درنده خویی&nbsp;آن امیر مغرور خودکامه بر جان خود بیندیشد ، رو به مرد شامی&nbsp;کرد و گفت : "اگر خواهی&nbsp;تا شخصیت او را بشناسی&nbsp;از من بپرس ، من او را نیک می شناسم " . آن گاه فرزدق در لحظه ای&nbsp;از لحظات تجلی&nbsp;ایمان و معراج روح ، قصیده جاویدان خود را که از الهام وجدان بیدارش مایه می گرفت ، با حماسه های&nbsp;افروخته و آهنگی&nbsp; پرشور سیل آسا بر زبان راند ، و اینک دو بیتی&nbsp;از آن قصیده و قسمتی&nbsp;از ترجمه آن : هذا الذی&nbsp;تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم هذا الذی&nbsp;احمد المختار والده صلی&nbsp;علیه الهی&nbsp;ما جری&nbsp;القلم "این که تو او را نمی شناسی&nbsp; ، همان کسی&nbsp;است که سرزمین "بطحاء" جای&nbsp;گامهایش را می شناسد و کعبه و حل و حرم در شناسائیش همدم و همقدمند . این کسی&nbsp;است که احمد مختار پدر اوست ، که تا هر زمان قلم قضا در کار باشد ، درود و رحمت خدا بر روان پاک او روان باد ... این فرزند فاطمه ، سرور بانوان جهان است و پسر پاکیزه گوهر وصی&nbsp;پیغمبر است ، که آتش قهر و شعله انتقام خدا از زبانه تیغ بی&nbsp;دریغش همی درخشد ..." . و از این دست اشعاری&nbsp; سرود که همچون خورشید بر تارک آسمان ولایت می درخشد و نور می پاشد . وقتی&nbsp;قصیده فرزدق به پایان رسید ، هشام مانند کسی&nbsp;که از خوابی&nbsp;گران بیدار شده باشد ، خشمگین و آشفته به فرزدق گفت : چرا چنین شعری&nbsp;- تا کنون - در مدح ما نسروده ای&nbsp;؟ فرزدق گفت : جدی&nbsp;بمانند جد او و پدری&nbsp;همشأن پدر او و مادری&nbsp; پاکیزه گوهر مانند مادر او بیاور تا تو را نیز مانند او بستایم . هشام برآشفت و دستور داد تا نام شاعر را از دفتر جوایز حذف کنند و او را در سرزمین "عسفان " میان مکه و مدینه به بند و زندان کشند . چون این خبر به حضرت سجاد ( ع ) رسید دستور فرمود دوازده هزار درهم به رسم صله و جایزه نزد فرزدق بفرستند و عذر بخواهند که بیش از این مقدور نیست . فرزدق صله را نپذیرفت و پیغام داد : "من این قصیده را برای&nbsp;رضای&nbsp;خدا و رسول خدا و دفاع از حق سروده ام و صله ای&nbsp;نمی خواهم " . امام ( ع ) صله را بازپس فرستاد و او را سوگند داد که بپذیرد و اطمینان داد که چیزی&nbsp; از ارزش واقعی&nbsp;آن ، در نزد خدا کم نخواهد شد . باری&nbsp;، این فضایل و ارزشهای&nbsp;واقعی&nbsp;است که دشمن را بر سر کینه و انتقام می آورد . چنانکه نوشته اند : سرانجام به تحریک هشام ، خلیفه اموی&nbsp;، ولید بن عبد الملک ، امام زین العابدین و سید الساجدین ( ع ) را مسموم کرد و در سال 95 هجری&nbsp; درگذشت و در بقیع مدفون شد .</span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em; padding-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;<img src="http://m.pasargad724.com/media/Untitled1-1.jpg" alt="" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 338px; height: 216px; "></p></span> text/html 2012-11-25T05:55:07+01:00 mahdierudab.mihanblog.com عزت حسینی و عظمت عاشورا http://mahdierudab.mihanblog.com/post/17 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; border-collapse: collapse; "><p style="line-height: 26px; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; font-size: medium; "><div class="textTitle" style="font: normal normal bold 13px/normal Tahoma; margin-top: 3px; color: rgb(0, 85, 187); "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; ">مساله عاشورا یک نزاع عادی و معمولی میان حاکمی فاسد و رهبری فداکار نبود، بلکه حضرت اباعبدالله علیه السلام به عنوان بزرگ ترین پاسدار اسلام ناب محمدی، موقعیت حاکم بر اسلام و مسلمین را به گونه ای می بیند که اگر اقدامی سریع انجام نگیرد، زحمات رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، فداکاری های امیرمؤمنان علیه السلام، تلاش های فاطمه زهراعلیها السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام و یاران آن بزرگواران خنثی خواهد شد.</span></div><div class="textImageFrame" style="float: left; direction: rtl; margin-top: 17px; margin-right: 7px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><img class="textImage" src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/09/01/100828465084.jpg" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: rgb(0, 0, 0); width: 290px; "></div><div class="textText" style="font: normal normal normal 12px/normal Tahoma; margin-top: 14px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 16px; "><p><font face="tahoma"><strong>مفهوم عزت&nbsp;<br></strong><br>واژه «عزت» و صفت «عزیز» در فرهنگ اسلامی معنای خاصی دارد که با آنچه در بین مردم متداول می باشد، متفاوت است. عز در اصل به مفهوم شدت، غلبه و توانایی است و عزت رفعت و قوت را می رساند.</font></p><p><font face="tahoma">چنان چه عزیز از صفات الهی و اسماء حسنی می باشد; یعنی خدایی که بر همه چیز غالب است (1) و قاهر و غالبی که در هیچ شرایطی مقهور و مغلوب نمی گردد. (2) انسانی که از این خصلت برخوردار است، با مناعت طبع و عزت نفسی که دارد، تن به امور ذلت آور نمی دهد. (3)</font></p><p><font face="tahoma">عزت در زبان فارسی به معنای سرافرازی، بزرگواری، کرامت انسانی، ارجمندی و شرافت و ضد ذلت است. همچنین کسی که دیگری را بسیار دوست دارد، می گوید: او عزیز من است&nbsp;و آنچه مورد علاقه آدمی باشد، چنین حالتی دارد&nbsp;اما در فرهنگ قرآن و عترت، عزیز به کسی می گویند که در زندگی شکست ناپذیر است، بر تمامی قدرت ها غلبه یافته و پیروزی را به دست آورده است; عزتمندی مردم یعنی آن که در برابر هر منطقی و هر حرکتی صلابت دارند و قوی هستند.</font></p><p><font face="tahoma">عزت در آدمی صفتی است قریب به حالت تکبر، که اولی پسندیده و دومی مذموم است; عزت، شناخت مرتبه راستین و واقعی هرکس و قراردادن خویشتن در جایگاهی است که باید قرار گیرد، و نیز ارج نهادن به چنین منزلتی که با اهتمام و گام نهادن در طریق فضیلت به دست آمده است&nbsp;اما تکبر، نوعی جهالت نسبت به موقعیت خویش بوده و فردی که به چنین صفتی مبتلا می گردد، خود را در مقام برتر از دیگران قرار می دهد، بدون آن که شرایط، شایستگی و توانایی آن را داشته باشد. (4)</font></p><p><font face="tahoma">روایت کرده اند: یکی از جاهلان، خطاب به امام حسین علیه السلام عرض کرد: در روش تو نوعی تکبر مشاهده می کنم؟ ! آن فروغ شهادت در پاسخ فرمود: «بل فی عزة; بلکه در وجود من عزت می باشد.» آن گاه امام این آیه را تلاوت فرمود: «فلله العزة و لرسوله و للمؤمنین» ; (5) عزت مختص خداوند، رسولش و مؤمنان است . (6)</font></p></div></span></p></span> text/html 2012-11-24T20:20:18+01:00 mahdierudab.mihanblog.com تاسوعا در روداب http://mahdierudab.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images.vpsq.net/pic/20e4df890a1a.jpg" alt=""></div> text/html 2012-11-16T05:35:22+01:00 mahdierudab.mihanblog.com محرم http://mahdierudab.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nitv.hostesr.com/img/d405b367158e.jpg" alt=""></span></div> text/html 2012-11-08T05:01:58+01:00 mahdierudab.mihanblog.com روز مباهله پیامبر (ص) با دانشمندان مسیحی نجران http://mahdierudab.mihanblog.com/post/15 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><table cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" width="80%" dir="rtl" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(123, 183, 215); border-right-color: rgb(123, 183, 215); border-bottom-color: rgb(123, 183, 215); border-left-color: rgb(123, 183, 215); "><tbody><tr><td valign="top" width="100%" dir="rtl"><p dir="ltr" align="center"><img border="0" src="http://www.mahdiehtehran.ir/images/calender/9130.jpg" align="center" hspace="1" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(128, 128, 128); border-right-color: rgb(128, 128, 128); border-bottom-color: rgb(128, 128, 128); border-left-color: rgb(128, 128, 128); "><br><font face="arial" size="2"><b><br></b><br><font face="tahoma" size="2">روز مباهله پیامبر (ص) با دانشمندان مسیحی نجران غسل , روزه و زیارت حضرت امیر مومنان , در این روز وارد شده است.))((آیه مباهله در قرآن کریم: … به آنها (نصارای نجران) بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت می كنیم شما هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت می نماییم شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت می كنیم شما نیز از نفوس خود، آنگاه مباهله می كنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار می دهیم. ]آیه 61 آل عمران[ در آغاز طلوع اسلام، نجران تنها منطقه ‏مسیحى نشین حجاز بود كه به عللى از بت پرستى دست كشیده، به‏ آئین مسیح گرویده بودند. رسول اکرم (ص) به موازات مكاتبه با سران ‏دولتهای جهان و مراكز مذهبى، به منظور دعوت نجرانیان به اسلام نیز، نامه اى به اسقف آن شهر نوشت. نمایندگان پیامبر وارد نجران شده و نامه پیامبر (ص) را به اسقف نجران دادند، که مضمون آن چنین است: «به نام خداى ابراهیم و اسحاق و یعقوب; از محمد فرستاده خدا بسوى اسقف نجران. خداى ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد و ستایش مى‏كنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا دعوت ‏مى‏نمایم. شما را دعوت مى‏كنم كه از ولایت ‏بندگان خدا خارج شوید و در ولایت خداوند وارد آیید; و اگر دعوت مرا نپذیرفتید، باید به حكومت اسلامى مالیات و جزیه بپردازید در غیر این صورت، به‏ شما اعلام خطر خواهم کرد.» اسقف پس از قرائت نامه براى تصمیم ‏گیرى؛ شورایى مركب از شخصیتهاى بارز مذهبى و غیر مذهبى تشكیل داد. یكى از افراد طرف مشورت ‏«شرجیل‏» بود كه به عقل و درایت و كاردانى معروفیت داشت. وى‏ گفت: ما مكرر از پیشوایان مذهبى خود شنیده ‏ایم كه روزى منصب ‏نبوت از نسل اسحاق به فرزندان اسماعیل انتقال خواهد یافت و هیچ بعید نیست محمد، كه از اولاد اسماعیل است، همان پیغمبر موعود باشد. بعد از سخنان شرجیل، شورا نظر داد كه گروهى به‏ عنوان هیئت نمایندگى نجران به مدینه برود تا از نزدیك با محمد (ص) تماس گرفته و دلایل نبوت او را مورد بررسى قرار دهد. بدین ترتیب، هیئتى مركب از شصت نفر بسوى مدینه رهسپار شدند که در راس آنها «ابوحارثه بن علقمه» حاكم نجران و دو پیشوای مذهبی دیگر به نامهای، عبدالمسیح و ایهم قرار داشت. نجرانیان در حالی که لباس های فاخر بر تن داشتند وارد مدینه شدند و در مسجد به حضور پیغمبر اسلام (ص ) آمدند.&nbsp;</font></font></p></td></tr></tbody></table></span> text/html 2012-10-30T12:28:37+01:00 mahdierudab.mihanblog.com چهل حدیث از امام هادی(علیه السلام) http://mahdierudab.mihanblog.com/post/14 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; "><h1 class="h1" style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 102); direction: rtl; font-size: 12px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br></h1><h1><div class="p2" style="font: normal normal normal 12px/normal tahoma; width: 735px; background-image: url(http://www.taknaz.ir/theme/taknaz/p2.jpg); background-repeat: repeat-y; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; "><div class="p_in" style="font: normal normal normal 12px/normal tahoma; direction: rtl; padding-top: 10px; padding-right: 20px; padding-bottom: 10px; padding-left: 20px; "><div class="news_detail_mian" style="font: normal normal normal 12px/normal tahoma; "><div class="news_detail_image_area" style="font: normal normal normal 12px/normal tahoma; text-align: center; "><img class="news_detail_image" src="http://www.taknaz.ir/user_files/L127854706858.jpg" alt="چهل حدیث از امام هادی(علیه السلام)"></div><div class="news_detail_text" style="font: normal normal normal 12px/normal tahoma; text-align: justify; direction: rtl; "><div style="font: normal normal normal 12px/normal tahoma; "><font style="font-size: 10pt; font-family: tahoma; color: black; "><font style="font-size: 10pt; font-family: tahoma; color: black; ">احادیثی در باب علم، غضب، اطاعت خداوند، شب زنده داری، فروتنی، پدر و مادر، زیارت امام رضاعلیه السلام و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، حسد، خودپسندی و هدفمندی</font></font></div><div style="font: normal normal normal 12px/normal tahoma; ">&nbsp;</div><div style="font: normal normal normal 12px/normal tahoma; ">&nbsp;</div><div style="font: normal normal normal 12px/normal tahoma; "><font style="font-size: 10pt; font-family: tahoma; color: black; "><font style="font-size: 10pt; font-family: tahoma; color: black; "><p align="justify"><font size="2">1.&nbsp;<font color="#0033ff">الدُّنْیا سُوقٌ رَبحَ فیها قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُونَ</font><br>دنیا همانند بازارى است كه عدّه اى در آن&nbsp;<font size="1">(براى آخرت)</font>&nbsp;سود مى برند و عدّه اى دیگر ضرر و خسارت متحمّل مى شوند.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">أعیان الشّیعة: ج 2، ص 39</font></p><p align="justify"><font size="2">2.&nbsp;<font color="#0033ff">یَاْتى عَلماءُ شیعَتِنا الْقَوّامُونَ بِضُعَفاءِ مُحِبّینا وَ أهْلِ وِلایَتِنا یَوْمَ الْقِیامَةِ، وَالاْنْوارُ تَسْطَعُ مِنْ تیجانِهِمْ<br></font>علماء و دانشمندانى كه به فریاد دوستان و پیروان ما برسند و از آن ها رفع مشكل نمایند، روز قیامت در حالى محشور مى شوند كه تاج درخشانى بر سر دارند و نور از آن ها مى درخشد.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">بحارالأنوار: ج 2، ص 6، ضمن ح 13</font></p><p align="justify"><font size="2">3.&nbsp;<font color="#0033ff">الْغَضَبُ عَلى مَنْ لا تَمْلِكُ عَجْزٌ، وَ عَلى مَنْ تَمْلِكُ لُؤْمٌ</font><br>غضب و تندى در مقابل آن كسى كه توان مقابله با او را ندارى، علامت عجز و ناتوانى است، ولى در مقابل كسى كه توان مقابله و رو در روئى او را دارى علامت پستى و رذالت است.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">مستدرك الوسائل: ج 12، ص 11، ح 13376</font></p><p align="justify"><font size="2">4.&nbsp;<font color="#0033ff">مَنْ اَطاعَ الْخالِقَ لَمْ یُبالِ بِسَخَطِ الْمَخْلُوقینَ</font></font></p><p align="justify"><font size="2">هركس مطیع و پیرو خدا باشد از قهر و كارشكنى دیگران باكى نخواهد داشت.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">بحارالا نوار: ج 50، ص 177، ح 56</font></p><p align="justify"><font size="2">5.&nbsp;<font color="#0033ff">السَّهَرَ اءُلَذُّالْمَنامِ، وَالْجُوعُ یَزیدُ فى طیبِ الطَّعامِ<br></font>شب زنده دارى ، خواب بعد از آن را لذیذ مى گرداند؛ و گرسنگى در خوشمزگى طعام مى افزاید.</font></p><p align="left"><font size="2"><font color="#cc0000" size="1">بحارالانوار: ج 84 ص 172</font></font></p><p align="justify"><font size="2">6.&nbsp;<font color="#0033ff">مَن کَانَ عَلی بَیِّنةٍ مِن رَبِّهِ هَانَت عَلیهِ مَصائِبُ الدُّنیا وَ لَو قرضَ و نشرَ</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد، مصائب دنیا بر وی سبک آید، گر چه تکه تکه شود.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">تحف العقول، ص 511</font></p><p align="justify"><font size="2">7.&nbsp;<font color="#0000ff">التَّواضُعُ أَن تُعطِی النّاسَ مَا تُحِبُّ أَن تُعطاه</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">المحجة البیضاء ، ج 5 ، ص 225</font></p><p align="justify"><font size="2">8.&nbsp;<font color="#0033ff">العُقُوقُ یُعَقِّب القِلَّة و یُؤدِّی إِلی الذِّلَّة</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>نارضایتی پدر و مادر ، کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند.</font></p><p align="left"><font size="2"><font color="#cc0000" size="1">مسند الامام الهادی ، ص 303</font></font></p><p align="justify"><font size="2">9.&nbsp;<font color="#0033ff">اٍنَّ اللهَ جَعَلَ اَلدُّنیا دارَ بَلوی وَالآخِرَةَ دارَ عُقبی وَ جَعَلَ بَلوَی الدُّنیا لِثَوابِ الآخِرَةِ سَبَباً، وَ ثَوابَ الآخِرَةِ مِن بَلوَی الدُّنیا عِوَضاً</font></font></p><p align="justify"><font size="2">خداوند دنیا را منزل حوادث ناگوار و آفات, و آخرت را خانه ابدی قرار داده است و بلای دنیا را وسیله به دست آوردن ثواب آخرت قرار داده است و پاداش اُخروی نتیجه بلاها و حوادث ناگوار دنیاست.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">اعلام الدین، ص 512</font></p><p align="justify"><font size="2">10.&nbsp;<font color="#0033ff">مَن کانَت لَهُ اِلَی اللهِ حاجَةٌ فَلیَزُر قَبرَ جَدِّیَ الرِّضا بِطوُسٍ وَ هُوَ عَلی غُسلٍ وَلیُصَلِّ عِندَ رَأسِهِ رَکعَتَینِ وَلیَسئَلِ اللهَ حاجَتَهُ فی قُنوُتِهِ فَاِنَّهُ یَستَجیبُ لَهُ ما لَم یَسئَل مَأثَماً أو قَطیعَةَ رَحِمٍ&nbsp;<br></font>کسی که از خدا حاجتی را می خواهد؛ قبر جدم حضرت رضا<font size="1">(علیه السلام)</font>&nbsp;را در طوس با غسل، زیارت کند و دو رکعت نماز بالای سرش بخواند و در قنوت نماز، حاجت خویش را طلب نماید در این صورت حوائج وی مستجاب می شود، مگر آن که طلب انجام گناه و یا قطع رحم را کند.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">وسائل الشیعه، ج14، ص 569</font></p><p align="justify"><font size="2">11.&nbsp;<font color="#0033ff">اَلحَسَدُ ما حِقُ الحَسَناتِ وَ الزَّهوُ جالِبُ المَقتِ&nbsp;<br></font>حسد، کارهای خوب را از بین می برد و دروغ، دشمنی می آورد.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">بحارالانوار، ج69، ص 200</font></p><p align="justify"><font size="2">12.&nbsp;<font color="#0033ff">ألنّاسُ فِی الدُّنیا بِالأَموالِ وَ فی الآخِرَةِ بِالأَعمالِ&nbsp;<br></font>مردم در دنیا با اموالشان و در آخرت با اعمالشان هستند</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">بحارالانوار، ج78، ص 368</font></p><p align="justify"><font size="2">13.&nbsp;<font color="#0033ff">مَن هانَت عَلَیهِ نَفسُهُ فَلا تَأمَن شَرَّه&nbsp;<br></font>کسی که ارزش و شخصیت خود را پست شمارد، از شرّ او آسوده مباش</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">میزان الحکمة، ج3، ص 44</font></p><p align="justify"><font size="2">14.&nbsp;<font color="#0033ff">مَن تَواضَعَ فِِی الدُّنیا لِاخوانِهِ فَهُوَ عِندَ اللهِ مِنَ الصِّدّیقینَ وَ مِن شیعَةِ عَلِیِّ بنِ أَبِی طالبٍ حَقّاً</font>&nbsp;<br>کسی که در معاشرت با برادران دینی خود، تواضع کند، به راستی چنین کسی نزد خدا از صدّیقین و از شیعیان علی بن ابی طالب(علیه السلام) خواهد بود.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">احتجاج، ج1، ص 460</font></p><p align="justify"><font size="2">15.&nbsp;<font color="#0033ff">لَو سَلَکَ النّاسُ وادِیاً شُعباً لَسَلَکتُ وادِیَ رَجُلٍ عَبَدَاللهَ وَحَدَهُ خالِصاً</font>&nbsp;<br>اگر مردم در راههای مختلف حرکت کنند. هر آینه من در مسیر و وادی مردی حرکت خواهم کرد که خدا را به تنهایی خالصانه عبادت می کند.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">میزان الحکمة، ج3، ص 60</font></p><p align="justify"><font size="2">16.&nbsp;&nbsp;<font color="#0033ff">ألعُجبُ صارِفٌ عَن طَلَبِ العِلمِ، داعٍ اِلَی الغَمطِ وَ الجَهلِ&nbsp;<br></font>خودپسندی مانع تحصیل علم است و انسان را بسوی نادانی و خواری می کشاند.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">میزان الحکمة، ج6، ص 46</font></p><p align="justify"><font size="2">17.&nbsp;&nbsp;<font color="#0033ff">مَن رَضِیَ عَن نَفسِهِ کَثُرَ السّاخِطُونَ عَلَیهِ&nbsp;<br></font>کسی که پر مدّعی و از خود راضی باشد؛ بدگویان او زیاد خواهند شد.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">بحارالانوار، ج17، ص 215</font></p><p align="justify"><font size="2">18.&nbsp;<font color="#0033ff">عَلَیکُم بِالوَرَعِ فَاِنَّهُ الدّینُ الَّذی نَلازِمُهُ وَ نُدینُ اللهَ تَعالیَ بِهِ وَ نُریدُهُ مِمَّن یُوالینا لاتَتعَبُونا بِالشَّفاعَةِ&nbsp;<br></font>با ورع و باتقوا باشید که این ورع و تقوا همان دینی است که همواره ما ملازم آن هستیم و پایبند به آن می باشیم و از پیروان خود نیز می خواهیم که چنین باشند. از ما (با عدم رعایت تقوا) شفاعت نخواهید و ما را به زحمت نیندازید.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">وسائل الشیعه، ج15، ص 248</font></p><p align="justify"><font size="2">19.&nbsp;<font color="#0033ff">مَا استَرَحَ ذُو الحِرصِ</font>&nbsp;<br>انسان حریص، آسایش ندارد</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">مستدرک الوسائل، ج12، ص 62</font></p><p align="justify"><font size="2">20.&nbsp;<font color="#0033ff">اِنّ للهِ بِقاعاً یُحِبُّ أن یُدعی فیها فَیَستَجیبَ لِمَن دَعاهُ وَ الحَیرُ مِنها</font></font></p><p align="justify"><font size="2">مکان هایی برای خداوند متعال وجود دارد که دوست دارد در آن ها به درگاهش دعا کنند تا به مرحله اجابت برسد و حائر حسین(علیه السلام) †یکی از آن مکان هاست.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">تحف العقول ، ص 482</font></p><p align="justify"><font size="2">21.&nbsp;<font color="#0033ff">اِنَّ مَوضِعَ قَبرِهِ (أی الرضا) لَبُقعَةٌ مِن بُقاعِ الجَنَّةِ لایَزُورُها مُؤمِنٌ اِلّا أعتَقَهُ اللهُ تَعالی مِنَ النّارِ وَ أدَلَّهُ دارَ القَرارِ&nbsp;<br></font>به راستی مزار جدم، بقعه ای از بقاع بهشت است که هیچ مؤمنی آنجا را زیارت نمی کند مگر آن که خداوند او را از آتش جهنم نجات می دهد.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">وسائل الشیعه، ج14، ص 569</font></p><p align="justify"><font size="2">22.&nbsp;<font color="#0033ff">وَاعلَمُوا اَنَّ النَّفسَ أقبَلُ شَیءٍ لِما أُعطِیَت وَ أمنَعُ شَیءٍ لِما مُنِعَت&nbsp;<br></font>بدانید که نفس آدمی آنچه را که مطابق میل اوست به آسانی می پذیرد و اما چیزهایی که مورد میل و قبول او نیست بسیار سخت می پذیرد.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">بحارالانوار، ج75، ص 371</font></p><p align="justify"><font size="2">23.&nbsp;<font color="#0033ff">اُذکُر مَصرَعَکَ بَینَ یَدَی أهلِکَ، وَ لا طَبیبٌ یَمنَعُکَ وَ لا حَبیبٌ یَنفَعُکَ&nbsp;<br></font>هنگامه جان دادنت در برابر خانواده را به یادآور که نه طبیبی می تواند مرگ را از تو دور بگرداند و نه دوستی می تواند تو را یاری نماید.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">میزان الحکمة، ج10، ص 579</font></p><p align="justify"><font size="2">24.&nbsp;<font color="#0033ff">مَن أطاعَ الخالِقَ فَلَم یُبالِ بِسَخَطِ المَخلُوقینَ وَ مَن أسخَطَ الخالِقَ فَلیَیقَنَ أن یَحِلَّ بِهِ سَخَطُ المَخلُوقینَ&nbsp;<br></font>هر کس از خدا اطاعت کند از خشم مخلوق و مردم نمی ترسد و آنکه خدا را به خشم آورد پروردگار، وی را دچار خشم مخلوق خود می نماید.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">سفینة البحار، ج2، ص 343</font></p><p align="justify"><font size="2">25.&nbsp;<font color="#0033ff">أَلشّاکِرُ أسعَدُ بِالشُّکرِ مِنهُ بِالنِّعمَةِ الَّتی أوجَبَتِ الشُکرَ لَأَنَّ النِّعَمَ مَتاعٌ و الشُکرُ نِعَمٌ وَ عُقبی</font>&nbsp;<br>شکرگزاری از نعمت، از خود نعمت بهتر است چون نعمت متاع دنیای فانی است و لکن شکر، نعمت جاودانه آخرت است.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">تحف العقول، ص 483</font></p><p align="justify"><font size="2">26.&nbsp;<font color="#0033ff">الْحَسَدُ ماحِقُ الْحَسَناتِ ، وَ الزَّهْوُ جالِبُ الْمَقْتِ&nbsp;<br></font>حسد موجب نابودى ارزش و ثواب حسنات مى گردد و تكبّر و خودخواهى جذب كننده دشمنى و عداوت افراد مى باشد.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">بحارالأنوار: ج 69، ص 199، ح 27</font></p><p align="justify"><font size="2">27.&nbsp;<font color="#0033ff">الْعُجْبُ صــارِفٌ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ داع إلَى الْغَمْطِ وَرالْجَهْلِ</font><br>عُجب و خودبینى مانع تحصیل علم خواهد بود و در نتیجه شخص را در پَستى و نادانى نگه مى دارد.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">بحارالأنوار: ج 69، ص 199، ح 27</font></p><p align="justify"><br><font size="2">28.&nbsp;<font color="#0033ff">البُخْلُ أذَمُّ الاْخْلاقِ ، وَالطَّمَعُ سَجیَّةٌ سَیِّئَةٌ</font><br>بخیل بودن بدترین اخلاق است; و نیز طَمَع داشتن خصلتى ناپسند و زشت مى باشد.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">بحارالأنوار: ج 69، ص 199، ح 27</font></p><p align="justify"><font size="2">29.&nbsp;<font color="#0033ff">تَطْلُبِ الصَّفا مِمَّنْ كَدِرْتَ عَلَیْهِ، وَلاَ النُّصْحَ مِمَّنْ صَرَفْتَ سُوءَ ظَنِّكَ إلَیْهِ، فَإنَّما قَلْبُ غَیْرِكَ كَقَلْبِكَ لَهُ</font>&nbsp;<br>از كسى كه نسبت به او كدورت و كینه دارى، صمیّـمیــت و محبّــت مجـوى. هم چنین از كسى كه نسبت به او بدگمان هستى، نصیحت و موعظه طلب نكن، چون دیدگاه و افكار دیگران نسبت به تو همانند قلب خودت نسبت به آنها مى باشد.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">أعلام الدّین: ص 312، س 14</font></p><p align="justify"><font size="2">30.&nbsp;&nbsp;<font color="#0033ff">اَلْحِكْمَةُ لا تَنْجَعُ فِى الطِّباعِ الْفاسِدَةِ</font>&nbsp;<br>حكمت ، اثرى در دل ها و قلب هاى فاسد نمى گذارد.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">نزهة النّاظر و تنبیه الخاطر: ص 141، ح 23</font></p><p align="justify"><font size="2">31.<font color="#0033ff">&nbsp;الْهَزْلُ فكاهَةُ السُّفَهاءِ ، وَ صَناعَةُ الْجُهّالِ&nbsp;<br></font>مسخره كردن و شوخى هاى - بى مورد - از بى خردى است و كار انسان هاى نادان مى باشد.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">بحارالأنوار، ج 75، ص 369، ح 2</font></p><p align="justify"><font size="2">32.&nbsp;<font color="#0033ff">اِنَّ الحَرامَ لا ینمى وَ اِن نَمى لا یبارَک لَهُ فیهِ وَ ما اَنفَقَهُ لَم یؤجَر عَلَیهِ وَ ما خَلَّـفَهُ کانَ زادَهُ اِلَى النّارِ&nbsp;<br></font>به راستى که حرام، افزایش نمى‏یابد و اگر افزایش یابد ، برکتى ندارد و اگر انـفاق شود ، پاداشى ندارد و اگر بماند ، توشه‏اى به سوى آتـش خواهد بود.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">کافى، ج 5، ص 125، ح 7</font></p><p align="justify"><font size="2">33.&nbsp;<font color="#0033ff">اَلنّاسُ فِى الدُّنیا بِالاَموالِ وَ فِى الآخِرَةِ بِالاَعمالِ</font><br>اعتبار مردم در دنیا به مال است و در آخرت به عمل.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">بحارالأنوار، ج 78، ص 368، ح3</font></p><p align="justify"><font size="2">34.&nbsp;<font color="#0033ff">أمّا إنّک لَو زُرتَ قَبرَ عَبدِ العَظیمِ عِندَکم لَکنتَ کمَن زارَ الحُسَینَ بنَ عَلِیِّ (علیه السلام)</font><br>(خطاب به یکی از اهالی ری)بدان که اگر در شهر خودتان قبر عبد العظیم(علیه السلام) را زیارت کنى، همچون کسى هستی که حسین بن على (علیه السلام) را زیارت کرده باشد.</font></p><p align="left"><font size="2"><font color="#cc0000" size="1">میزان الحکمه، ح 7984</font></font></p><p align="justify"><font size="2">35.<font color="#0033ff">&nbsp;إِنَّ اللهَ لا یُوصفُ إلا بِما وصفَ بِه نَفسهُ، و أَنی یُوصَف الَّذی تُعجِز الحَواسُ أَن تُدرِكهُ و الاَوهامُ أَن تنَالهُ و الخطراتُ أن تحُدَّه و الأَبصارُ عَن الِإحاطَة بِه. نَأی فِی قُربه و قَرُب فی نَأیه</font>&nbsp;<br>به راستی كه خدا، جز بدانچه خودش را وصف كرده، وصف نشود. كجا وصف شود آن كه حواس از دركش عاجز است، و تصورات به كنه او پی نبرد، و در دیده ها نگنجد؟ او با همه نزدیكی اش دور است و با همه دوری اش نزدیك.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">تحف العقول ، ص 510</font></p><p align="justify"><font size="2">36.&nbsp;<font color="#0033ff">المَقادِیر تَریكَ مَا لا یخطِر ِببالِك<br></font>مقدرات چیزهایی را بر تو نمایان می سازد كه به فكرت خطور نكرده است.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">مسند الامام الهادی ، ص 303</font></p><p align="justify"><font size="2">37.&nbsp;<font color="#0033ff">العِتابُ مِفتَاحُ الِّثقالِ ، و العِتابُ خَیرٌ مِن الحِقد<br></font>گلایه كلید گرانباری است ، ولی گلایه بهتر از كینه توزی است.</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">مسند الامام الهادی ، ص 304</font></p><p align="justify"><font size="2">38.&nbsp;<font color="#0033ff">أُذكر حَسراتِ الَتفرِیطِ بِأخذِ تَقدِیم الحَزم</font><br>افسوس كوتاهی كارهای گذشته را با تلاش در آینده جبران كنید.</font><font color="#cc0000" size="1">تحف العقول ، ص 512</font></p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">مسند الامام الهادی ، ص 304</font></p><p align="justify">39.&nbsp;<font color="#0033ff">الجاهِلُ أَسیرُ لِسانِه</font><br>نادان ، اسیر زبان خویش است.</p><p align="left"><font color="#cc0000" size="1">مسند الامام الهادی ، ص 304</font></p><p align="justify">40.<font color="#0033ff">&nbsp;إِنَّ الظَالِم الحَالِم یَكادُ أَن یُعفَی عَلی ظُلمِه بِحِلمه و إِنَّ المُحِقَّ السَّفِیه یَكادُ أَن یُطفِئ نُورَ حَقِّهِ بِسَفهِه<br></font>ستمكار بردبار، چه بسا كه بوسیله حلم و بردباری، از ستمش گذشت شود و چه بسا حق دار نابخرد، كه با سفاهت خود ، نور حق خویش را خاموش كند.</p><p align="justify">&nbsp;</p></font></font></div></div></div></div></div></h1></span></span></div> text/html 2012-10-25T02:38:56+01:00 mahdierudab.mihanblog.com عرفه روزدرخواست از خداوند است http://mahdierudab.mihanblog.com/post/13 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 23px; "><div class="entry-previewimage rounded" style="float: right; height: 180px; margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 20px; padding-top: 7px; padding-right: 7px; padding-bottom: 7px; padding-left: 7px; width: 180px; border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(225, 225, 225); border-right-color: rgb(225, 225, 225); border-bottom-color: rgb(225, 225, 225); border-left-color: rgb(225, 225, 225); "><a rel="lightbox[grouped]" href="http://www.iusf.ir/wp-content/uploads/2012/10/0.342079001289858264_20101114174419773_arafeh-06.jpg" title="عرفه روزدرخواست از خداوند است" style="color: rgb(136, 143, 150); height: 180px; width: 180px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; display: block; "><img src="http://www.iusf.ir/wp-content/uploads/2012/10/0.342079001289858264_20101114174419773_arafeh-06-180x180.jpg" alt="" title="عرفه روزدرخواست از خداوند است" height="180 " width="180" style="position: relative; text-decoration: none; z-index: 2; cursor: pointer; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; display: block; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-width: initial; border-color: initial; visibility: visible; opacity: 1; "><span class="lightbox_image ie6fix" style="position: absolute; z-index: 1; top: 84px; left: 392px; background-image: url(http://www.iusf.ir/wp-content/themes/newscast/newscast/images/skin1/magnify.png); background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; height: 180px; width: 180px; background-position: 50% 50%; "></span></a></div><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.5em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.5em; padding-left: 0px; ">روایت شده که حضرت امام زین العابدین (ع) در روز عرفه صدای سائلی را شنید که از مردم تقاضای کمک می کرد. امام به او فرمود: واى بر تو آیا در این روز از غیر خدا تقاضا مى‎کنى؟ حال آن که در این روز امید مى‎رود که بچه‎ها در شکم هم از فضل خدا بی نصیب نمانند و سعید شوند.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.5em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.5em; padding-left: 0px; "><strong><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/130885/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87" style="color: rgb(136, 143, 150); ">برخی اعمال شب و روز عرفه</a></strong><strong></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.5em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.5em; padding-left: 0px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; ">روز عرفه از روزهای پرفضیلتی است که زمینه و بستر مناسب برای بهره‌مندی هرچه بهتر از برکات الهی آماده است، انجام برخی اعمال در این زمان مشخص، موجب نزدیکی سازنده تر به خالق هستی و کسب خیرات دنیوی و اخروی بیشتر است .</span></b><strong></strong></p></span></div> text/html 2012-10-22T15:02:42+01:00 mahdierudab.mihanblog.com شهادت امام باقر(ع)تسلیت باد http://mahdierudab.mihanblog.com/post/12 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 13px; line-height: 24px; "><p style="text-align: center; background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 24px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(128, 0, 0); line-height: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(171, 190, 128); border-collapse: collapse; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; "><b>زندگینامه امام محمد باقر(ع)<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; ">.</span></b></span></p><p style="background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 24px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: normal; border-collapse: collapse; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; "></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "></span></p><div class="entry-content" style="background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 12px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; "><p style="background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 24px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; "><a href="http://maddahi.net/wp-content/uploads/2012/09/Bagher.jpg" style="color: rgb(255, 75, 51); text-decoration: none; background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; "><img class="alignleft size-medium wp-image-2061" title="Bagher" src="http://maddahi.net/wp-content/uploads/2012/09/Bagher-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" style="margin-top: 4px; margin-right: 24px; margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; display: inline; float: left; max-width: 100%; height: auto; "></a></p></div><p></p><p>نام مبارك امام پنجم محمد بود .</p><p>لقب آن حضرت باقر یا باقرالعلوم است ,بدین جهت كه : دریاى دانش را شكافت و اسرار علوم را آشكارا ساخت .</p><p>القاب دیگرى مانند شاكر و صابر و هادى نیز براى آن حضرت ذكر كردهاند كه هریك بازگوینده صفتى از صفات آن امام بزرگوار بوده است .</p><p>كنیه امام ابوجعفر بود .</p><p>مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبى ( ع )است .</p><p>بنابراین نسبت آن حضرت از طرف مادر به سبط اكبر حضرت امام حسن ( ع )و از سوى پدر به امام حسین ( ع ) میرسید .</p><p>پدرش حضرت سیدالساجدین , امام زین العابدین , على بن الحسین ( ع ) است .</p></span> text/html 2012-10-15T17:31:47+01:00 mahdierudab.mihanblog.com شهادت امام جوادالائمه علیه السلام را تسلیت می گوییم http://mahdierudab.mihanblog.com/post/11 <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: medium; line-height: 21px; "><b></b></span><tbody><tr><td><h5 style="line-height: 19px; text-align: center; "><font color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; ">نگاهی به زندگانی امام جواد علیه السلام</span></span></font></h5><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://csintr.tk/img/0167d1ca6ea4.jpg" alt=""></div><p style="line-height: 24px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">آگاهیهای تاریخی درباره زندگی امام جواد علیه السلام چندان گسترده نیست؛ زیرا افزون بر آن که محدودیتهای سیاسی همواره مانع از انتشار اخبار مربوط به امامان معصوم علیه السلام می گردید، تقیه و شیوه های پنهانی مبارزه که برای " حفظ امام و شیعیان از فشار حاکمیت" بود، عامل مؤثری در عدم نقل اخبار در منابع تاریخی است. افزون بر آن، زندگی امام جواد علیه السلام چندان طولانی نبوده است که اخبار فراوانی هم از آن در دسترس ما قرار گیرد.</span></p><p style="line-height: 24px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "></span></span></p></td></tr></tbody><tbody style="display: inline !important; "><tr style="display: inline !important; "><td style="display: inline !important; "><p style="line-height: 24px; display: inline !important; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; ">و نیز گفتنی است، زمانی که امام رضا علیه السلام به خراسان برده شد، هیچ یک از اعضای خانواده خود را به همراه نبرد و در آنجا تنها زندگی می کرد. و از اخبار مربوط به شهادت امام رضا علیه السلام چنین بر می آید که امام جواد علیه السلام آن هنگام در مدینه اقامت داشت و تنها برای غسل پدر و اقامه نماز به آن حضرت در طوس حضور یافت.</span></span></p></td></tr></tbody><p></p> text/html 2012-10-12T03:37:15+01:00 mahdierudab.mihanblog.com گفت و شنود با یار http://mahdierudab.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: center;"><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font face="arial" size="3"><center style="text-align: center;"><b><br></b></center><b><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="'Times New Roman'"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></font></div></b></font><font face="tahoma" color="black" style="font-size: 10pt; "><div style="text-align: center;">گفتم به دل سلامی از جان به دوست دادن&nbsp;</div><div style="text-align: center;">گفتا خوشـــــا جوابی از لعل او شـــــنیدن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گفتم گذر زكویش ما را ســـــــعادت آرد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">گفتا كرم زایــــشان خواهد به ما رســـــیدن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گفتم ستم فراوان از هر طرف بیــــــامد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">گفتا كه درد وغمها بایـد بـــسی كشــــــیدن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گفتم زهجرجانان از درد وغــم خمیدم&nbsp;</div><div style="text-align: center;">گفتا عجب صــــــفایی باید كه آرمـــــیدن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گفتم شود زمانی چشمم كنم ســــرایش&nbsp;</div><div style="text-align: center;">گفتا نما دعـــــایی خواهد به او رســــیدن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گفتم كه عـــشق یارم لبریز كرده جــانم</div><div style="text-align: center;">گفتا زنور ایشـــــــان ما را چو آفریـــــدن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گفتم فــــدای نازت نازم به تو عـــزیزم&nbsp;</div><div style="text-align: center;">گفتا برتر زجــــانست نازی زاو خـــــریدن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گفتم به انتظارم من جــان نثــــار یارم</div><div style="text-align: center;">گفتازاو اشـــــــارت ازما به سردویــــــدن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گفتم كه در نهایت شاید كند نگاهـــــی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">گفتا خوشست آن دم از این قفس پریــــدن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گفتم كه روی ماهش یك لحظه گرببینم</div><div style="text-align: center;">گفتا چوخوشگوارست آن لحظه پركــشیدن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گفتم قـــسم به مولا از درگهــــش مرانم</div><div style="text-align: center;">گفتا نشین به راهش رخســار او بدیـــــدن</div></font></span></span></div> text/html 2012-10-12T03:35:31+01:00 mahdierudab.mihanblog.com رجعت چیست؟ http://mahdierudab.mihanblog.com/post/9 <div style="text-align: justify;"><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font face="arial" size="3"><center style="text-align: justify;"><b>رجعت چیست ؟</b></center><b><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="'Times New Roman'"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></font></div></b></font><font face="tahoma" size="2" color="blue"><div style="text-align: justify;">بر گرفته از کتاب : حضرت مهدى علیه السلام فروغ تابان ولایت&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">مؤ لف : محمد محمدى اشتهاردى</div></font><font face="tahoma" color="black" style="font-size: 10pt; "><div style="text-align: justify;">رجعت از دیدگاه تشیع یعنى خداوند عده اى از مردگان را با همان اندام و صورتى كه بودند زنده كرده و به دنیا برمى گرداند، به گروهى از آنان عزت مى دهد و گروهى را ذلیل خواهد كرد و حق مظلومان را از ستمگران مى گیرد و این جریان پس از قیام مهدى (عج ) به وقوع مى پیوندد.</div><div style="text-align: justify;">با توجه به اینكه زنده شدگان كسانى هستند كه در حد اعلاى ایمان و یا در حد اعلاى كفر و فسادند، پس از مدتى زنده شدن و دریافت كیفر و پاداش ‍ برخى از اعمالشان ، دوباره مى میرند و در روز قیامت براى كیفر و پاداش ‍ كاملتر زنده مى شوند.</div><div style="text-align: justify;">در قرآن آیات متعددى بر این مطالب دلالت دارد از جمله آیه 10 سوره مؤ من و 260 سوره بقره و...</div><div style="text-align: justify;">روایات هم در این باره به حد تواتر (بسیار كه موجب علم است ) به ما رسیده است . (216)</div><div style="text-align: justify;">در مورد حضرت ولى عصر(عج ) در روایات آمده ؛ آن حضرت پس از ظهور، عده اى از ظالمان را به اذن خدا از قبرها بیرون مى كشد و به اذن خدا زنده مى كند و مجازات مى نماید.</div><div style="text-align: justify;">او یگانه منتقم خون امام حسین علیه السلام است چنانكه در دعاى ندبه مى خوانیم :</div><div style="text-align: justify;">((این الطالب بدم المقتول بكربلا این المنصور على من اعتدى علیه وافترى ...؛</div><div style="text-align: justify;">كجاست طالب خون حسین علیه السلام كه در كربلا كشته شد؟ كجاست آن یارى شده تا یارى كند كسانى را كه حقشان پایمال شده است .))</div><div style="text-align: justify;">از طرفى در روایات مى خوانیم : نواده هاى قاتلان حسین علیه السلام را به خاطر كار پدران ظالم شان مى كشد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">امام صادق علیه السلام فرمود:</div><div style="text-align: justify;">((هیچ مؤ منى نیست مگر اینكه هنگام قیام امام مهدى (عج ) در قبرش ‍ خوشحال مى شود.)) (217)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">و نیز فرمود:</div><div style="text-align: justify;">((هنگام رجعت كسانى كه مومن خالص و كافر خالص هستند زنده مى شوند و به دنیا برمى گردند.)) (218)</div><div style="text-align: justify;">و نیز فرمود:</div><div style="text-align: justify;">((در پشت كوفه (نجف ) 27 مرد از هدایت شدگان و از بزرگان اصحاب زنده شده و به امام ملحق مى شوند.)) (219)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">وقتى كه قائم (عج ) قیام كرد خداوند همه اذیت كنندگان به مؤ منین را زنده مى كند تا به مجازات دنیوى برسند و به داد مؤ منان نیز برسد.</div><div style="text-align: justify;">و به یكى از یارانش به نام مفضل رحمه اللّه فرمود: تو و چهل و چهار نفر مردم دیگر با قائم (عج ) هستید. (220)</div><div style="text-align: justify;">به این ترتیب مى بینیم رجعت مؤ منان مخلص و كافران محض ، در زمان حضور حضرت قائم (عج ) مسلم است .</div><div style="text-align: justify;">ضمنا ناگفته نماند كه كشتن نواده قاتلان امام حسین علیه السلام با اینكه خودشان در قتل آن حضرت شركت نداشتند. طبق روایات بخاطر رضایت آنها از ظلم پدرانشان است .</div><div style="text-align: justify;">و نیز در عصر رجعت ، پس از امام قائم (عج )، ائمه دیگر به دنیا برمى گردند و یكى پس از دیگرى حكومت مى كنند، حتى وقتى حضرت قائم (عج ) از دنیا رفت امام حسین علیه السلام او را غسل مى دهد. (221)</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><hr size="1" style="text-align: justify;"><span lang="fa"><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: small; ">پی نوشت :</span></div></span><span style="vertical-align: super; "><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(103, 133, 133); font-family: tahoma; font-size: 11px; ">216- در این باره به كتاب عقائد الامامیه تاءلیف محمد رضا مظفر (بحث رجعت ) ترجمه نگارنده مراجعه شود.</span></div><font face="tahoma" color="#678585" style="font-size: 8pt; "><div style="text-align: justify;">217- اثباة الهداة ، ج 7، 62 104.</div><div style="text-align: justify;">218- مدرك پیشین ، ص 154.</div><div style="text-align: justify;">219- مدرك پیشین ، ص 164.</div><div style="text-align: justify;">220- مدرك پیشین ، ص 146.</div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><span style="vertical-align: super; "><font face="tahoma" color="#678585" style="font-size: 8pt; ">221- مدرك پیشین ، ص 102.</font></span>&nbsp;</span></div></font></span></span></span></div> text/html 2012-09-27T08:56:33+01:00 mahdierudab.mihanblog.com میلاد شمس الشموس امام رضا(ع) مبارکباد http://mahdierudab.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; "><div style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; text-align: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; float: right; "><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="doc_tbl1" align="center" style="font-size: 8pt; width: 538px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: black; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; "><tbody><tr><td valign="top" align="right"><p class="doc_p4"><font class="Apple-style-span" color="#3A4D74"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; line-height: 16px; "></span></font></p><font class="Apple-style-span" color="#3A4D74"><p class="rich-title" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font: normal normal bold 12px/normal tahoma; color: rgb(62, 62, 62); text-decoration: none; direction: rtl; text-align: right; line-height: 15px; "><br></p><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; "><div class="strong" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font-family: tahoma; font-weight: bold; font-size: 15px; color: rgb(51, 102, 153); direction: rtl; text-align: right; "><img class="image" height="135" alt="طلوع آفتاب هشتمین فروغ امامت" hspace="0" src="http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1110/1115/1174/1233/3007.jpg" width="200" border="0" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-width: initial; border-color: initial; float: right; border-top-color: rgb(94, 47, 0); border-right-color: rgb(94, 47, 0); border-bottom-color: rgb(94, 47, 0); border-left-color: rgb(94, 47, 0); border-width: initial; border-style: initial; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; ">طلوع آفتاب هشتمین فروغ امامت</div><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; "><div class="authour" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font-family: tahoma; font-size: 11px; direction: rtl; line-height: 18px; text-align: right; "></div><div class="td" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font-family: tahoma; font-size: 11px; width: 575px; height: auto; direction: rtl; line-height: 23px; text-align: justify; color: rgb(69, 69, 69); ">حضرت امام رضا(ع) یکی از دوازده فروغ امامت است که معارف معنوی قرآن و عترت را در مواقع مقتضی به اصحاب و شاگردان خویش تعلیم می‏داد و زمانی در پاسخ به پرسش‏ها پرتو افشانی می‏فرمود و نیز از طریق مباحث علمی و احتجاجات عقیدتی، کلامی و برهانی افاضه می‏فرمود، چنین برنامه هایی موجب گردید تا فرهنگ و اندیشه اسلامی، غنی و پربار گردد، باورها و ارزش‏های دینی صیانت شود. آن ستاره هشتم هدایت از عمده‏ترین پایه‏های دیانت و جوشان‏ترین چشمه‏های حکمت و یقین به شمار می‏رود که اسرار نبوت، ودایع رسالت و امامت بعد از پدر بزرگوارش حضرت امام کاظم(ع) به ایشان انتقال یافت. حضرت علی بن موسی‏الرضا(ع) فرزند پیشوای پاک و پارسایی است که در فرصت‏های مقتضی به رغم اختناق، فشارهای سیاسی و توطئه‏های گوناگون خلفای خلافکار معاصرش، به نشر احکام و معارف الهی پرداخت و میراث گرانقدری از فرهنگ سترگ اهل بیت(ع) را در دسترس علاقه‏مندان، در اعصار بعد قرار داد.&nbsp;<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; ">صبر، شجاعت، عبادت و تقوای امام هفتم و در یک کلام شخصیت ملکوتی آن حضرت در حدّی بوده است که در زمان خود کسی در برتری مقام ورع و معنویت آن وجود بابرکت هیچ گونه تردیدی نداشت. رنج‏های طاقت فرسایی که امام موسی کاظم(ع) در راه دفاع از اسلام و مبارزه با باطل متحمل گردید اشتیاق و رسالت ایشان را در جهت گسترش حق‏طلبی و حراست از اعتقادات آسمانی نشان می‏دهد.&nbsp;</div></div></font><p></p></td><td style="width: 5px; "><br></td><td valign="top" style="width: 230px; "><br></td></tr></tbody></table></div><div id="doc_dv3" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; text-align: right; width: 538px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; clear: right; "></div></span></div> text/html 2012-09-20T09:22:11+01:00 mahdierudab.mihanblog.com هفته دفاع مقدس گرامیباد http://mahdierudab.mihanblog.com/post/7 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(36, 24, 1); "><p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.itvhe.ac.ir/_qom/images/91061018.jpg"></p><p align="center">گرامی باد 31 شهریور سر آغاز هشت سال جنگ تحمیلی و<br>گرامی باد یاد شهداء و جانبازان و آزادگان عزیز دفاع مقدس</p><div style="text-align: -webkit-center;"><br></div></span> text/html 2012-09-13T19:21:58+01:00 mahdierudab.mihanblog.com پیام رهبر معظم انقلاب در پی اهانت به ساحت پیامبر اعظم(ص) http://mahdierudab.mihanblog.com/post/6 <font class="Apple-style-span" face="Tahoma, Arial, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(241, 241, 241); font-size: 12px; line-height: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; line-height: 12px; color: rgb(85, 85, 85); "><div class="entry" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 7px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; display: block; "><div align="left" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; "><div style="text-align: left;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 12px; "><br style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; "><div class="entry" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 7px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; display: block; "><div class="singpic" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 12px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; float: right; "><img src="http://www.lengehnews.com/content/themes/wp-max-1-new/scripts/phpThumb/phpThumb.php?src=http%3A%2F%2Fwww.lengehnews.com%2Fcontent%2Fuploads%2F2012%2F09%2F240427_428.jpg&amp;w=250&amp;zc=auto&amp;q=T" title="پیام رهبر معظم انقلاب در پی اهانت به ساحت پیامبر اعظم" alt="پیام رهبر معظم انقلاب در پی اهانت به ساحت پیامبر اعظم" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; max-width: 655px; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-right-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: rgb(238, 238, 238); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; "></div><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; ">در پی اهانت نفرت انگیز دشمنان اسلام به ساحت نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و سلم حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به ملت ایران و امت بزرگ اسلام، پشت صحنه ی این حرکت شرارتبار را سیاستهای خصمانه ی صهیونیسم، امریکا و دیگر سران استکبار جهانی خواندند و با تشریح دلایل کینه ورزی صهیونیستها نسبت به اسلام و قرآن، تاکید کردند: سیاستمداران آمریکا اگر در ادعای دخالت نداشتن خود صادقند باید عاملان این جنایت شنیع و پشتیبانان مالی آن را که دل ملتهای مسلمان را به درد آورده اند، به مجازات متناسب با این جرم بزرگ برسانند.به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; ">بسم الله الرحمن الرحیم</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; ">قال الله العزیز الحکیم: یُریدونَ لِیُطفِئوا نورَاللهِ بِاَفواهِهِم واللهُ مُتِمُّ نورِه وَلوکَرِهَ الکافِرون</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; ">ملت عزیز ایران؛ امت بزرگ اسلام</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; ">دست پلید دشمنان اسلام بار دیگر با اهانت به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم کینه ی عمیق خود را آشکار ساخت و با اقدامی جنون آمیز و نفرت انگیز، خشم مجموعه های خبیث صهیونیستی را از تلألؤ روزافزون اسلام و قرآن در جهان کنونی نشان داد.</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; ">در روسیاهی عاملان این جنایت و گناه بزرگ همین بس که مقدسترین و نورانی ترین چهره میان مقدسات عالم را آماج یاوه های مشمئز کننده ی خویش ساخته اند.<br style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; ">پشت صحنه ی این حرکت شرارتبار، سیاستهای خصمانه ی صهیونیسم و امریکا و دیگر سران استکبار جهانی است که به خیال باطل خود میخواهند مقدسات اسلامی را در چشم نسلهای جوان در دنیای اسلام از جایگاه رفیع خود فروافکنده و احساسات دینی آنان را خاموش کنند.</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; ">اگر از حلقه های قبلی این زنجیره ی پلید یعنی سلمان رشدی و کاریکاتوریست دانمارکی و کشیش های امریکایی آتش زننده قرآن حمایت نمیکردند و دهها فیلم ضد اسلام را در بنگاههای وابسته به سرمایه داران صهیونیست سفارش نمیدادند، امروز کار به این گناه عظیم و غیرقابل بخشش نمی رسید.<br style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; ">متهم اول در این جنایت، صهیونیسم و دولت امریکا است. سیاستمداران امریکا اگر در ادعای دخالت نداشتن خود صادقند باید عاملان این جنایت شنیع و پشتیبانان مالی آن را که دل ملتهای مسلمان را به درد آورده اند، به مجازات متناسب با این جرم بزرگ برسانند.</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; ">برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان نیز بدانند که این حرکات مذبوحانه ی دشمنان در برابر بیداری اسلامی، نشانه ی عظمت و اهمیت این خیزش و مبشّر رشد روزافزون آن است، والله غالبٌ علی امره</p><div align="left" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; "><strong style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; ">سیدعلی خامنه ای</strong><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 1.6em; text-align: justify; "><strong style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; ">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;۲۳/شهریور/۱۳۹۱</strong></p><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;"><b><br></b></span></div></div></div></span></b></span></div></div></div></span></span></font>